top of page
Szukaj

Najważniejsze dokumenty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych [2021]


Jeśli za Tobą już artykuł o terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, to możesz się zastanawiać, o jakich formalnościach jeszcze chcę Ci powiedzieć. Przecież wszystko zostało już powiedziane…


Czy na pewno?


Powiedziałam Ci już z rekrutacyjnych formalności około 70-80%.


Ale może się okazać, że dla Ciebie właśnie to brakujące 20-30% jest kluczowe. Dlatego dzisiaj chcę Ci opowiedzieć bardziej szczegółowo o dokumentach, które musisz złożyć na każdym z trzech etapów rekrutacji, o których pisałam TU.


Dzisiaj powiem Ci nie tylko o tych podstawowych, ale też o dodatkowych dokumentach, które możesz, a w niektórych przypadkach musisz, złożyć w procesie rekrutacji.


Opowiem Ci o nich właśnie w takiej kolejności, w jakiej będziesz przechodzić przez kolejne etapy rekrutacji.


ETAP 1

Od 17 maja do 21 czerwca (lub 31 maja) składasz wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.


Jeśli nie wiesz skąd to zróżnicowanie w terminach, przeczytaj koniecznie TEN artykuł.


A tu tylko krótko zdradzę Ci, że 31 maja dotyczy osób, które idą do klas dwujęzycznych, międzynarodowych, wojskowych lub sportowych. (Mówiąc w dużym uproszczeniu.)

W temacie składania wniosku chcę Ci powiedzieć o 3 szczegółowych kwestiach. A na koniec zdradzę, co jeszcze możliwe, że będziesz chciał do tego wniosku dołączyć i dlaczego.


Jeśli chodzi o wniosek pewnie interesują Cię przede wszystkim dwie rzeczy:

1. Co w nim trzeba wpisać?

2. Jak go dostarczyć do szkoły?


Wniosek wypełniasz elektronicznie. Adres strony elektronicznego naboru albo poda Ci wychowawca, albo doradca zawodowy w szkole. Możesz go też „wygooglować", tylko upewnij się kilka razy, że na pewno jesteś finalnie na dobrej stronie ;)


I tu tylko krótka adnotacja: większość szkół bierze udział w takim elektronicznym naborze, na stronie właściwej dla Twojego powiatu.


Są jednak szkoły, które mają swój indywidualny tok rekrutacji. Zazwyczaj są to szkoły społeczne, prywatne.


Dlatego na wszelki wypadek, kiedy masz już wytypowane swoje konkretne szkoły, upewnij się na ich stronie, czy rzeczywiście biorą udział w tym naborze elektronicznym.


Jakie informacje będziesz podawać we wniosku?


Oczywiście Twoje dane osobowe, dane osobowe Twojego rodzica lub opiekuna prawnego. No i musisz wskazać wybrane szkoły i klasy, do których chcesz się dostać 😊


O tym, w jakiej kolejności ułożyć te szkoły i klasy i jak podjąć tę trudną decyzję opowiem Ci w jednym z kolejnych wideo.


Dzisiaj tylko najważniejsza informacja, czyli: ile tych szkół można wybrać?


Tu nie mam dla Ciebie niestety prostej odpowiedzi.


Generalne zasada mówi, że 3.


Ale...


Organ prowadzący rekrutację może postanowić inaczej. I tym sposobem np. w Poznaniu i powiecie poznańskim można wybrać aż 6 szkół. A w Warszawie dowolną ilość.


Jak widzisz to informacja, którą najlepiej zweryfikować u wychowawcy.


Podobnie wygląda kwestia ze składaniem wniosku. Ze względu na pandemiczną sytuację zazwyczaj dostępna jest elektroniczna opcja dostarczenia wniosku oraz listowna lub osobista.


Jednak każdy organ prowadzący rekrutację może postanowić inaczej, więc zobacz na stronie Twojego naboru, jakie masz możliwe opcje do wyboru.


Na szczęście są też rzeczy niezmienne 😉


Poniżej 3 kluczowe zasady, których musisz przestrzegać, by Twój wniosek był w ogóle rozpatrywany.


1. Musisz złożyć wniosek podpisany przez Ciebie i przez rodzica.


2. Wniosek musi być złożony w terminie, czyli nie możesz złożyć go tydzień później i oczekiwać, że może ktoś go jednak rozpatrzy. Nie ma takiej opcji.


3. Wniosek składasz w jeden sposób, czyli, jeśli masz do wyboru kilka opcji, to wybierasz jedną. Nie robisz na przykład tak, że wysyłasz wniosek elektronicznie, a oprócz tego listem poleconym i jeszcze dodatkowo wrzucasz do skrzynki podawczej, żeby mieć pewność, że dotarł. Spokojnie, on dotrze. Ważne, żeby zdecydować się na jedną formę.


I teraz ciekawostka.


Do wniosku możesz dołączyć załączniki.


One przydadzą się, jeśli w procesie rekrutacji byłaby taka sytuacja, że o ostatnie miejsce w danej klasie rywalizujesz z osobą, która ma dokładnie tyle samo punktów co Ty - tyle samo punktów uzyskała w procesie rekrutacji.


Trzeba wtedy jakoś rozstrzygnąć, kto z Was się do tej klasy dostanie.


W takiej sytuacji bierze się pod uwagę dodatkowe czynniki - opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i kryteria różnicujące.


W pierwszej kolejności rozpatrywana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której stwierdzono, że ze względów zdrowotnych masz ograniczony wybór klas, zawodów.


Jeśli jest potrzeba, rozpatrywane są też inne kryteria różnicujące kandydatów:

  • Wielodzietność rodziny kandydata

  • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  • Niepełnosprawność kandydata

  • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  • Objęcie kandydata pieczą zastępczą


Te wszystkie kryteria brane są pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji, ale ty dokumenty potwierdzające spełnianie któregoś z tych aspektów (jeśli Cię dotyczy), musisz dołączyć już na etapie składania wniosku. Czyli wysyłasz je do szkoły na pierwszym etapie rekrutacji, razem z wnioskiem.ETAP 2

Od 25 czerwca do 14 lipca, godz. 15:00 do szkoły pierwszego wyboru dostarczasz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.


Możesz złożyć oryginały obu tych dokumentów, a możesz złożyć ich kopie (na tym etapie!).


Skąd mieć te kopie? Czy wystarczy sobie zeskanować lub pójść do punktu ksero?


Oczywiście, że nie ;)


To nie mogą być takie zwykłe kserokopie.


Na zakończenie roku szkolnego i przy wydawaniu zaświadczeń o wynikach egzaminu otrzymasz na pewno oryginały tych dokumentów i od jednej do trzech kopii.


Ile tych kopii będzie?


To zależy od dyrektora szkoły.


I uwaga! To nie są takie zwykłe kopie. Będą to kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.


I właśnie taką kopię możesz złożyć do szkoły pierwszego wyboru na drugim etapie rekrutacji.


Co składasz oprócz tych dwóch dokumentów?


Jeśli posiadasz, dołącz także dokumenty potwierdzające Twoje szczególne osiągnięcia: zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wreszcie czas na trzeci, czyli ostatni, etap!ETAP 3

Od 23 do 30 lipca masz czas na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.


22 lipca zostają ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Wtedy do Ciebie należy potwierdzenie, że chcesz uczyć się w tej szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, czyli w tej, do której starczyło Ci punktów i masz szansę się uczyć.


Dlaczego mówię, że „masz szansę”, a nie że już zostało to „zaklepane"?


Bo, żeby „zaklepać" sobie miejsce, musisz do tej szkoły zanieść oryginały: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. (Jeśli wcześniej dostarczyłeś kopie.)


Jeśli idziesz do liceum składasz w szkole te oryginały i tu kończy się dla Ciebie proces rekrutacji.


Jeśli idziesz do technikum lub szkoły branżowej I stopnia, musisz złożyć jeszcze zaświadczenie lekarskie.
O co w ogóle chodzi?


Idąc do pracy, kandydat na pracownika ma robione odpowiednie badania lekarskie.


Tak samo Ty, jeśli idziesz do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio, jeśli wymagane:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

  • orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku.


Skierowanie na takie badanie lekarskie otrzymujesz w szkole, do której kandydujesz.
Aby poznać dokładną formę i termin wydawania skierowania, skontaktuj się ze szkołą lub sprawdź na jej stronie internetowej.


Jeśli z jakiejś przyczyny nie uda Ci się dostarczyć do szkoły tego zaświadczenia lekarskiego, do 30 lipca, to do 20 sierpnia musisz poinformować o tym dyrektora szkoły, podając powód. Informację tę składa osoba pełnoletnia, a więc Twój rodzic lub opiekun.


Takie zaświadczenie nadal wtedy jesteś zobligowany dostarczyć, ale masz na to czas aż do 24 września.


Jeśli nie złożysz tego zaświadczenia do 24 września, niestety zostajesz skreślony z listy uczniów.Podsumowując, mamy 3 etapy rekrutacji i przynależne im dokumenty:


1. Składasz wniosek i, jeśli posiadasz, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, stwierdzającą problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie jednego lub więcej kryteriów różnicujących, o których wcześniej mówiliśmy.


2. Do szkoły pierwszego wyboru składasz oryginał lub kopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu. To też etap, kiedy dołączasz dokumenty potwierdzające Twoje szczególne osiągnięcia.


3. Kiedy dowiesz się, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany, zanosisz oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu. A jeśli idziesz do technikum lub szkoły branżowej I stopnia, musisz złożyć też zaświadczenie lekarskie.Uff!


To tyle jeśli chodzi o te formalne, teoretyczne kwestie.


Od następnego wpisu przechodzimy do rzeczy przyjemniejszych - praktycznych ćwiczeń.


Będziemy mówić o tym, jak stworzyć swoją listę szkół do wniosku. W jakiej kolejności je ułożyć? Czym się kierować? Podam Ci odpowiedź na te i więcej pytań.


Comments


bottom of page